File de istorie

Situată în apropierea municipiului Ploieşti, la confluenţa râurilor Dâmbu şi Teleajen, parohia Naşterea Maicii Domnului, adună la rugaciune credincioşii satului Goga .

Obârşiile acestei aşezări se pierd în negura vremurilor. Primele informaţii despre această localitate, atestă pe aceste locuri o aşezare a clăcaşilor care munceau pe moşiile boierilor din această zonă.

biserica

O molimă izbugnită pe la sfârşitul secolului al-XVII-lea şi începutul secolului al –XVIII-lea, decimează întreaga aşezare, iar supravieţuitorii părăsesc vatra satului, mutându-se în locurile pe care astăzi este ridicată întreaga aşezare.

La rugăminţile puţinilor locuitori ai acestei aşezări, pitarul Grigore Brezoianu şi vornicul Constantin Bălăceanu, boieri cu frica lui Dumnezeu şi iubitori ai Bisericii lui Hristos, posesori ai moşiilor care înconjurau aceste meleaguri, văzând grelele încercări cu care au fost încercaţi bieţii clăcaşi din aceste locuri, ridică în anul 1776 în centrul asezării o frumoasă bisericuţă pe care o înzestrează cu toate obiectele necesare slujirii sfintelor slujbe. Hramul acestui prim locaş a fost Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, sfânt la care locuitorii acestei aşezarii au înălţat rugaciuni pentru izbăvirea din încercările cu care fuseseră împresuraţi.

Trecerea timpului şi cutremurele de pământ care s-au produs în perioada următoare au adus sfântul lăcaş într-o stare deplorabilă.

La jumătatea veacului al –XIX-lea din veche biserică nu se mai întâlneau decât două ziduri în preajma cărora credincioşii în momente de împresurare se adumau pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu.

În anul 1866, doi fii ai satului, Neagu Apostolescu şi soţia sa, Elena, care în aceea perioadă locuiau în capitala Bucureşti reclădesc biserica satului din temelie.

Slujba de sfinţire a noului lăcaş a fost oficiată de “Preasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei şi Primat, Nifon, în zilele preaînaltului prinţ al principatelor Române, Alexandru Ioan I.”

Actualul lăcaş de cult al parohiei este ridicat prin purtarea degrijă şi pe cheltuiala deputatului de Prahova, Iorgu Predescu şi a soţiei sale, Maria între anii 1930-1939.

Ca urmare a evenimentelor petrecute pe parcursul anului 1948, odată cu instaurarea regimului comunist-ateu, lucrările la noua biserică au fost sistate, pentru o perioadă de aproximativ 20 de ani, perioadă în care la conducerea parohiei s-au perindat un număr mare de preoţi slujitori.

Lucrările la costrucţia şi desăvârşirea actualei biserici s-au reluat în anul 1966, prin jertfa puţinilor enoriaşi ai parohiei.

În perioada 1966-1972 s-au efectuat lucrări de acoperire a pereţilor interiori şi exteriori cu tencuială, turnarea pardoselii în tehnica ciment şi mozaic şi ridicarea unei clopotniţe de zid care să adăpostească doua noi clopote.
Pe parcursul anilor 1972-1974 s-au desfăşurat lucrările de pictare a interiorului Sfintei Biserici precum şi ridicare unei noi catapetesme, dar şi ridicarea unui monument în cinstea eroilor. Echipa de pictori a fost condusă de catre renumitul pictor de Biserici Constantin Caraman.
În anul 1974 a avut loc slujba de târnosire a actualei biserici a parohiei, slujbă oficiată din încredinţarea Preafericitului şi de vednică pomenire Patriarh Justinian(1948-1977) de către Presfinţitul Roman Ialomiţeanul înconjurat de un numeros şi distins sobor de preoţi şi diaconi. Cu această ocazie sfântul locaş a primit ca hram praznicul “NAŞTEREA MAICII DOMNULUI”

Galerie Imagini

 

Parohia Goga - Rafov -Prahova - Romania